Monument istoric de arhitectură datat din anul 1768, biserica ortodoxă cu hramul ,, Buna Vestire” din comuna Socodor, reprezintă unul dintre obiectivele turistice de mare frumusețe situate pe tritoriul comunei.

Lăcașul de cult  a fost recent restaurat deoarece în anul 2005 a fost  grav avariat în urma unei furtuni puternice care a smuls turla biserici, distrugând o parte din acoperiș. Din acel moment s-a hotărât ca totul  să fie schimbat şi reînnoit chiar dacă asta presupunea foarte mulţi  bani. Locuitorii comunei au răspuns la apel în măsura posibilității fiecăruia, alături de alți sponsori și cu un efort susținut din partea  primăriei și consiliului local s-a reușit refacere biserici.

Iata ce a declarat domnul primar :

Biserica - Buna Vestire
Jura Ioan Dimitrie

Renovarea în totalitate a bisericii ortodoxe a constituit o prioritate a comunei. Ca să ajungem aici a trebuit să trecem prin numeroase probleme dintre care cea mai grea a fost cea legată de bani. Din păcate nu am putut strânge prea mult din partea credincioşilor iar bugetul Consiliul Județean este destul de strâmt, aşa că ne-am luat noi, primăria şi consiliul local această răspundere de a duce la bun sfârşit o lucrare de artă durabilă .

Jura Ioan DimitriePrimar comuna Socodor

Renovarea a costat în total 7 miliarde lei cuprinzând totul pe exterior şi interior: zidărie, pavarea curţii, acoperiş, turlă, geamuri, uşi, pardoseală, iconostas, candelabre, obiecte de cult şi îmbrăcăminte preoţească, mobilier – dar mai ales pictura realizată în stil şi culori calde – viziunea unui pictor ce şi-a dedicat întrega viaţă picturii bisericeşti, bucureşteanul Dumitru Bănică. Cine intră acum în biserica ortodoxă din Socodor se lasă pătruns de frumuseţile premonitorii ale veşniciei divine.