Primăria comunei Socodor în colaborare cu Asociația sportivă ,, Vulturrii Socodor” și Căminul Cultural Socodor, organizează anual festivalul cu specific local numit ,, Praznic de pită nouă”, o sărbătoare a satului organizată în preajma sărbătorii religioase Adormirea Maicii Domnului, o tradiție a satului prin care se dovedește dragostea față de folclor și respectul față de tradiția și specificul local al locuitorilor și al autorităților locale.

Programul festivalului include diferite manifestări culturale și sportive: parada costumelor populare tradiționale, spectacole de cântece și dansuri prezentate de formații artistice din Socodor și localitățiile apropriate, întreceri sportive (fotbal, handbal, tenis) și parada celor mai frumoși cai și a atelajelor din comuna noastră.

Festivalul se încheie cu un bal în aer liber, la care participă atât locuitorii Socodorului cât și locuitori din localități învecinate, unde sunt invitați numeroși artiști cunoscuți și consacrați de muzică populară și nu numai. Întreaga sărbătoare a satului se încheie cu un frumos joc de artifici.