În zona comunei Socodor tipul climati este temperat continental-moderat, cu uşoare influenţe mediteraneene.Temperatura medie multianuală este de 10,6 0C. Luna cea mai caldă este iulie, cu temperatura medie de 21,4 0C, iar luna cea mai rece este ianuarie cu o temperatură medie de 1,4C.

Altitudinea Câmpiei Crişurilor influenţează, în mică măsură temperatura aerului, cu excepţia lunilor reci, când se produc frecvent fenomene de inversiune de temperatură, zonele joase având temperaturi mai scăzute decât zonele înalte ale câmpiei. În ce priveşte mersul anual al temperaturii aerului, temperaturile medii lunare cresc din ianuarie până în iulie şi scad, apoi, până în ianuarie. O particularitate remarcabilă a climei zonei este aceea că primăvara apare brusc şi mai devreme decât în restul ţării.

Vântul este un factor climatologic important deoarece direcţia lui indică originea maselor de aer care vin asupra câmpiei modificând mersul vremii. Din datele prezentate reiese că vântul dominant în zonă este cel din sectorul Sud-Estic (13,7 %) şi Sudic (13,0%). Aceste valori scot în evidenţă influenţa dominantă a maselor de aer mediteranean ce determină un climat cu o nuanţă mai blândă. De menţionat este şi frecvenţa destul de ridicată a vânturilor din sectorul Nordic (12,4%) şi Nord-Vestic (10,7%) care aduc mase de aer rece.