Comuna Socodor, reprezentată prin domnul prim Jura Ioan Dimitrie a implementat un proiect cu titlul “Centru de informare turistică Socodor”  prin care s-a dorit inființarea unui centru de informare turistică, care să deservească activitățiile de informare și promovare a turismului local, cât și promovarea și păstrarea tradiției culturale locale.

Acest obiectiv este realizat prin accesarea  de fonduri nerambursabile  acordate prin FEARD (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), Axa III – îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea  economiei rurale,

Măsura 3.1.3 – Încurajarea activitățiilor turistice, având ca obiectiv genereal dezvoltarea activitățiilor turistice în zonele rurale,  care să contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și la creșterea atractivității spațiului rural.

Jura Ioan Dimitrie

Valoarea totală estimată al  proiectului se ridică la valoarea de 512.739 lei fără TVA, respectiv 122.665 euro.

Necesitatea investiției

Comuna Socodor se încadrează în zona omogenă ,,Câmpia Crișurilor”, zonă din care mai fac parte comunel Socodor, Grăniceri, Șimand și Zerind.

Câmpia Crișurilor este situată în cadrul bazinului inferior al celor trei Crișuri (Reprede, Negru și Alb) și reprezintă compartimentul central al Câmpiei Bnato-Crișenei, situată în partea de Vest a României.

În prezent zona este dificitară privind spațiile de cazare, potențialul  turistic este foarte puțin fortificat și există un spirit antreprenorial redus privind serviciile de turism și agrement. Autoritățiile locale sunt interesate de  valorificarea potențialului turistic al zonei și de o dezvoltare controlată și echilibrată.