Flora care predomină pe întinderea teritorială a comunei Socodor este una specifică zonei Câmpiei de Vest cuprinzând silvostepa cu plante şi ierburi joase. Totodată pe rază comunei Socodor întâlnim şi o pădure în care arborele predominant este stejarul.

Fauna este bogat diversificată, întâlnind cerbul lopătar, care este specific ariei teritoriale a comunei Socodor, căprioare, iepuri, fazni, mistreţi, etc.