Pădurea de la Socodor se află în zona Câmpiei Crișurilor, treapta cea mai joasă a Câmpiei de Vest. Această zonă se caracterizează printr-o energie de relief foarte redusă. Altitudinea terenului variază între 87 şi 100 m, iar cea a pădurii între 89 şi 97 m, cu variaţii foarte mici în cadrul unei unităţi amenajistice, depăşind rar un metru.

Zona este străbătută de Crișul Alb, iar rețeaua hidrografică este completată de o vastă rețea de canale hidroamelioraţii.

Într-o hartă a Ungariei din 602 citată de Giurăscu (1975), între Crișul Negru și Crișul Alb se găsește o pădure mare în care este cuprins și perimetrul pădurii Socodor, care se întindea la Nord de Mureș și ajungea până la râul Ampoi, cuprizând terasele Mureșului inferior și mijlociu.

Speciile de arbori care se întâlnesc în pădurea din Socodor sunt:

 • Stejarul pendunculat

  specia cea mai valoroasă a silvostepei și practic a întregului spațiu forestier românesc.

 • Gârnița

  o specie cu un areal relativ restrâns, în zone cu ierni lungi și căluroase;

 • Cerul

  este o specie relativ termofilă și xerofită, suportând secetra și uscăciunea, datorită atât înrădăcinării puternice și extinse, cât și a posibilității a-și reduce transpirația în perioadele secetoase;

 • Frasinul

  o specie cu un areal foarte larg, adaptându-se ușor la orice fel de climă.

Pădurea Socodor este vizitată anual de numeroși turiști dornici să petreacă timpul liber într-un spațiu deosebit cu aer curat și cu o priveliște mirifică. Perioada în care pădurea de la Socodor este cel mai des vizitată este în perioada 1 mai, atunci cand foarte mulți localnici din comună și din localitățile învecinate ies la iarbă verde și la grătar în spațiile special amenajate  în pădure.