Teritoriul comunei Socodor cuprinde suprafeţe extinse de soluri de calitate bună şi foarte bună, favorabile culturilor agricole, printre care porumb, floarea  soarelui, grâu și renumita  varză de Socodor.

Din punct de vedere al resurselor subsolului, comuna Socodor nu dispune de rezerve exploatabile de resurse. În trecut au existat exploatări neorganizate de argilă în vederea producerii de cărămizi nearse pentru construcţia de case în intravilan.

Cursurile principale de ape ce traversează comuna (râul Crişul Alb şi Canalul Morilor) nu sunt afectate de poluări, datorită lipsei surselor de poluare.