Populația comunei Socodor numără 2340 de locuitori, dintre care 2052 sunt de origine română, 69 maghiari și 213 rromi. Principala  activitate o reprezintă creșterea animalelor și agricultura, cultivând în special porumb, floarea soarelui, grâu și renumita varză de Socodor.

În comuna Socodor se află o școală cu clasele 1-8 (Școala Gimnazială “Iustin Marșieu” Socodor)

De asemenea se mai află o grădinița cu program normal, unde se desfășioară activitatea pe trei grupe de copiii, un dispensar uman cu doi medici de familie, cabinet de stomatologie și farmacie,

Cultul religios care predomină este cel ortodox urmat de cei catolici, adventiști de ziua a șaptea, baptiști și altele.