Ca subunităţi de relief se disting două trepte, respectiv Câmpia joasă a Crişurilor şi lunca Crişului Alb. Câmpia joasă a Crişurilor este o treaptă de relief cu înclinare pe direcţia Sud-Est către Nord-Vest şi prezintă altitudini cuprinse între 105 şi 96 m.

În sectorul comunei Socodor această câmpie prezintă un aspect tabular, plan, cu frecvente zone depresionare, foste zone de divagare ale Crişului Alb.