Reţeaua hidrografică permanentă este formată de râul Crişul Alb şi afluentul acestuia, Canalul Morilor.

Râul Crişul Alb având obârşia pe versantul sudic al Munţilor Bihorului, în jurul altitudinii de 980 m drenează teritoriul comunei Socodor pe direcţia Sud-Est, Nord-Vest şi are un bazin de formă dendritică cu valori mari ale densităţii reţelei hidrografice şi în sectorul superior şi cu valori reduse în zona comunei Socodor. Expoziţia în general vestică a bazinului Crişului Alb explică şi marea cantitate de precipitaţii pe care o primeşte rezultând scurgerea permanentă a reţelei văii. Astfel, la staţia Chişineu Criş se înregistrează valori ale debitului mediu în jurul valorii de 21,4 mc/s.

Relativ paralel cu râul Crişul Alb curge Canalul Morilor, care are o lungime totală de 83,5 km, fiind desprins din Crişul Alb în amonte de Buteni şi reintegrat acestuia înainte de intrarea în localitatea Vărşand. Pe teritoriul comunei Socodor lungimea Canalului Morilor este de 9,5 km, canalul fiind îndiguit pe toată această porţiune. Acest canal este unul de tip antropic, fiind iniţial amenajat pentru alimentarea cu apă a morilor hidraulice instalate pe traseu. Pe parcursul timpului canalul a primit şi alte funcţiuni, respectiv funcţia de colector al pâraielor ce vin din zona Dealurilor Cuiedului, alimentarea cu apă a eleşteelor de la Ineu şi din aval până la Socodor.